LushaCreate - Майстерність у деталях

Політика конфіденційності

Ця Політика обробки персональних даних та конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку веб сайт lushacreate.com, та платформа мережі веб сайтів FopMy.com (далі — FopMy) може отримати про користувача під час використання ним сайту платформи, магазинів, сервісів, служб та програм.

Використання Сервісів означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та вказаними в ній умовами обробки його персональної інформації. Користувач підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею та у своєму інтересі. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

Персональна інформація користувачів, яку отримує та обробляє FopMy
У рамках цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються:

Персональна інформація, яку користувач надає про себе при реєстрації (створенні облікового запису) або при використанні Сервісів, включаючи персональні дані користувача.
Дані, які автоматично передаються Сервісам за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ. До них входять IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.
Друга інформація про користувача, якщо її збір та/або надання визначено в регулюючих документах окремих Сервісів.
Ця Політика застосовується лише до Сервісів та магазинів FopMy. Компанія не контролює та несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах платформи FopMy.
FopMy не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак FopMyа виходять із того, що користувач надає достовірну персональну інформацію під час реєстрації. Персональні дані належать особисто йому та підтримує цю інформацію в актуальному стані.
Згода користувача на обробку персональних даних діє безстроково з моменту здійснення реєстрації користувача на сайті, і не потребує періодичного підтвердження. FopMy буде зберігати персональну інформацію стільки часу, скільки це необхідно для досягнення мети, для якої вона була зібрана, або дотримання вимог законодавства та нормативних актів.

Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів
FopMy збирає, обробляє та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісів та надання послуг у суворій відповідності до чинного законодавства.

Персональну інформацію користувача FopMyа може використовувати з наступним:

Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з FopMy.
Передача часткової інформації про користувача адміністраторам магазинів та сервісів платформи FopMy з метою надання послуг користовачу.
Обробка необхідна для виконання договірних зобов'язань FopMy чи магазинів платформи перед користувачем.
Зв'язок з користувачем, у тому числі направлення розсилок, sms, повідомлень, запитів та інформації щодо надання послуг, а також обробки запитів та заявок від користувача.
Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг.
Таргетування рекламних матеріалів.
Проведення статистичних та інших досліджень з урахуванням знеособлених даних.
Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам
Для персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

При використанні окремих Сервісів (наприклад, блогу), користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною. FopMy має право передати персональну інформацію користувача третім особам у чотирьох випадках:

Користувач висловив свою згоду на такі дії.
Передача необхідна в рамках користування користувачем певного Сервісу або надання послуги користувачу.
Передача передбачена українським законодавством у межах встановленої законодавством процедури.
З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів магазин та платформа або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Умови використання сайту.
Зміна користувачем персональної інформації
Користувач може в будь-який момент оновити або доповнити свою персональну інформацію або її частину. А також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних у розділі «Особистий кабінет».

Користувач має право вимагати від FopMy уточнення, блокування або видалення наданої їм персональної інформації або її частини у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними або є необхідними для заявленої мети обробки. А також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів
магазин та платформа вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження.

Зміна Політики конфіденційності: застосовне законодавство
магазин та платформа має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до поточної редакції вказується дата останнього оновлення.

Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її опублікування на сайті. Редакція, що діє завжди знаходиться і доступна на сторінці сайту.

До цієї Політики та відносин між користувачем та FopMy, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню законодавства України.

Під час обробки персональних даних користувачів FopMy керується законом України «Про персональні дані».